Bảo tàng tỉnh tổ chức huấn luyện, bổi dưỡng kỹ năng và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2024

Ngày 20/01/2024 tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã phối hợp với đội công an PCCC công an thành phố Thanh Hóa tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng PCCC&CNCH, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thực hiện kế hoạch số 01/KH-PCCC ngày 12/01/2024 của đơn vị để đảm bảo khả năng xử lý tình huống, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

Buổi huấn luyện được đội công an PCCC công an thành phố Thanh Hóa, tổ chức truyền đạt đến 23 cán bộ, viên chức, người lao động với 2 nội dung: Công tác huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng PCCC&CNCH và Công tác thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ.

Trong buổi huấn luyện, cán bộ lực lượng PCCC đã phổ biến cho toàn thể cán bộ các quy định của Pháp luật về công tác PCCC và CNCH; cách phòng cháy tại hộ gia đình và nơi làm việc; cách sử dụng các phương tiện PCCC đã được trang bị tại cơ sở; các kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kỹ năng thoát nạn, kỹ năng xử lý một số tình huống chữa cháy một số đám cháy…

Sau khi được phổ biến các kỹ năng PCCC, toàn thể cán bộ được tham gia tình huống cháy giả định và thực hiện dập tắt đám cháy đảm bảo an toàn và đúng quy trình.

Một số hình ảnh trong buổi huấn luyện:
 
   
  
 
 
(Phòng Hành chính – Tổ chức)