Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024

Chiều ngày 18/01/2023 tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tổ Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Quang Trọng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trịnh Ngọc Tùng – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và Báo cáo Tài chính năm 2023.

Hội nghị đã nghe cán bộ, viên chức, người lao động góp ý cho các bản báo cáo, nhìn chung các ý kiến đều đánh giá cao kết quả mà cơ quan đã đạt được trong 2023, thống nhất với nhiệm vụ và giải pháp mà các báo cáo đã đề ra, trong đó phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đó là: Xây dựng 02 bộ sưu tập hiện vật gồm: "Công cụ đá khai quật tại di chỉ Hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa" và "Công cụ lao động văn hóa Đông Sơn"; Xây dựng và tổ chức 03 chương trình giáo dục: "Văn hóa Đông Sơn - 100 năm phát hiện và nghiên cứu", "Thời Lý và sự ra đời danh xưng Thanh Hóa" và "Hậu phương Thanh Hóa với chiến dịch Điện Biên Phủ"; Số hóa 200 hiện vật có giá trị và bảo quản cấp thiết; Sửa chữa trạm biến áp; Hệ thống kho lưu trữ, bảo quản.

Hội nghị cũng bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026 với 03 đồng chí: Trần Thị Nga, Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Yến. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2024, với tỷ lệ đạt 100%.

Phát huy những kết quả đạt được, các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị quan tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2024 và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo điều kiện để cán bộ, VC, NLĐ cống hiến sức lực, trí tuệ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động góp phần xây dựng đơn vị ngày càng ổn định, phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Đỗ Quang Trọng - Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu chị đạo Hội nghị
Đ/c Trịnh Đình Dương – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Khai mạc Hội nghị
Đ/c Lê Quang Tiên – Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
đến dự Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2024
Đ/c Hoàng Thị Vân – Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Đ/c Lê Thị Hường –Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2023
Đ/c Trần Thị Nga – Trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2023,
phương hướng hoạt động năm 2024
(B.B.T)