Bảo tàng tỉnh tổ chức Trưng bày lưu động “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” và các chương trình giáo dục lịch sử cho học sinh tại các điểm trường huyện Ngọc Lặc

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch giao, trong tháng 10 năm 2023 Bảo tàng tỉnh đã tổ chức Trưng bày lưu động “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” và các chương trình giáo dục lịch sử cho gần 1.000 học sinh tại các điểm trường huyện Ngọc Lặc.

Với phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh tổ chức Trưng bày lưu động “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” và các chương trình giáo dục lịch sử cho gần 1.000 học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ngọc Lặc, Trường Tiểu học Ngọc Sơn, Trường THCS Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Bảo tàng phối hợp với các điểm trường xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung chương trình giáo dục phù hợp với độ tuổi, cấp học cũng như khả năng hiểu biết của học sinh. Bên cạnh việc giới thiệu bộ trưng bày lưu động “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” - khái quát quá trình hình thành và phát triển, vị trí của vùng đất xứ Thanh trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc, Bảo tàng tổ chức 03 chương trình giáo dục lịch sử: “Bảo vật quốc gia Việt Nam phát hiện ở Thanh Hóa”, “Thanh Hóa thời kỳ xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập tự chủ”, “Thanh Hóa với khởi nghĩa Lam Sơn”. Mỗi chương trình giáo dục lịch sử là bộ học liệu trực quan, sinh động và lý thú. Nội dung các bài giảng phong phú, đa dạng, kết hợp sinh động giữa tài liệu, hình ảnh, hiện vật bảo tàng, video, phim tài liệu lịch sử… với phần trò chơi tìm hiểu kiến thức lịch sử tạo sự hấp dẫn, sôi nổi, hứng thú đối với các em học sinh. Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục, cán bộ bảo tàng đặc biệt chú trọng đến phương pháp truyền đạt mang tính chất gợi mở, tăng tính tương tác, giúp các em học sinh phát huy được năng lực, sở trường cũng như khả năng tư duy, sáng tạo, mạnh dạn trong giao tiếp, làm việc nhóm.

Việc tổ chức trưng bày lưu động và các chương trình giáo dục là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng và thường xuyên hàng năm của Bảo tàng Thanh Hóa trong những năm gần đây. Thông qua hoạt động này nhằm đưa Bảo tàng đến gần hơn với công chúng, tạo cơ hội để học sinh những trường học khu vực trung du, miền núi được tiếp cận gần hơn với Bảo tàng đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Bảo tàng với các nhà trường trong việc đưa di sản văn hóa đến với học đường, sử dụng di sản văn hóa trong giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Một số hình ảnh hoạt động của Bảo tàng tỉnh tại các điểm trường huyện Ngọc Lặc
  
  
  
Hoạt động giới thiệu Trưng bày lưu động “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa”
và tổ chức các chương trình giáo dục lịch sử cho học sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ngọc Lặc
  
  
  
  
  
 
Hoạt động giới thiệu Trưng bày lưu động “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa”
và tổ chức các chương trình giáo dục lịch sử cho học sinh tại trường Tiểu học và THCS Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc
(Phòng Trưng bày – Tuyên truyền)