Bảo tàng tỉnh giới thiệu trưng bày “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” cho học sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ngọc Lặc

Trong các ngày 16,17/10/2023 Bảo tàng tỉnh tổ chức giới thiệu bộ trưng bày lưu động “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” cho học sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ngọc Lặc.

Thực hiện Thông báo số 106/TB-SVHTT&DL ngày 06/01/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông báo các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023; nhằm đa dạng hóa hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa, chú trọng phối hợp với các trường học trong việc đưa di sản văn hóa đến với học đường và đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng, Bảo tàng tỉnh phối hợp với trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ngọc Lặc tổ chức giới thiệu bộ trưng bày lưu động “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” cho học sinh.

 Tại điểm trường, các em học sinh được tham quan, nghe thuyết minh viên bảo tàng giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh Thanh Hóa từ thời tiền sử cho đến thế kỷ XIX. Với gần hai trăm hình ảnh tư liệu về các thời kỳ lịch sử; hình ảnh giới thiệu về các hiện vật, sưu tập hiện vật tiêu biểu, các bảo vật quốc gia Việt Nam phát hiện tại Thanh Hóa… Nội dung trưng bày giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển của lịch sử Thanh Hóa từ thời tiền sử đến thế kỷ XIX; Vị trí của xứ Thanh, vùng đất “phên dậu” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia phong kiến độc lập tự chủ - nơi khởi nghiệp của các triều đại: Tiền Lê, triều Hồ, triều Lê sơ; đất “thang mộc” của các đời chúa Trịnh, chúa Nguyễn.

Hoạt động trưng bày lưu động đã nhận được sự quan tâm của các thầy cô giáo, tạo hứng thú đối với hơn 200 học sinh của nhà trường bởi không chỉ các em mà với nhiều thầy, cô giáo đây cũng là lần đầu tiên được tiếp cận, học lịch sử theo một cách thức mới, khác với những bài giảng quen thuộc trong mỗi tiết học lịch sử.

Thông qua hoạt động trưng bày góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ những giá trị di sản văn hóa vô giá của cha ông cho thế hệ trẻ hôm nay. 

Một số hình ảnh hoạt động của Bảo tàng tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ngọc Lặc:
Ông Trịnh Đình Dương – Giám đốc Bảo tàng tỉnh phát biểu và trao quà lưu niệm
cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ngọc Lặc
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ngọc Lặc nghe giới thiệu
bộ trưng bày “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa”
(Phòng Trưng bày – Tuyên truyền)