Thông báo về việc tạm dừng đón khách tham quan ngày thứ 7

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa xin trân trọng thông báo: