Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 12/7/2022, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể 23 cán bộ viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh. Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch, đạt từ 62-121,3% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Bên cạnh sự cố gắng trong hoạt động chuyên môn, sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, duy trì phát triển các phong trào thi đua cũng thực sự có hiệu quả, chất lượng.

Sau khi nghe các báo cáo, Hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động nhất trí cao với nội dung báo cáo đồng thời đưa ra các ý kiến về việc hỗ trợ cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị làm việc cho cán bộ, người lao động, cũng như góp ý về những giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Kết thúc hội nghị Giám đốc Bảo tàng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, tập trung vào các hoạt động chuyên môn để thực hiện mục tiêu hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động... xây dựng Bảo tàng tỉnh liên tục đổi mới phát triển, trở thành điểm đến tham quan của du khách trong tỉnh và cả nước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
(B.B.T)