Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ngày 07/01/2022, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh. Tại hội nghị sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2021 và báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, Hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động nhất trí với nội dung báo cáo đồng thời đồng thời tập trung góp ý về phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ viên chức, người lao động thực hiện tốt phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị trong năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao, trong đó có một số chỉ tiêu kế hoạch vượt mức từ 5 - 29,2% kế hoạch giao. Để đạt được những kết quả như trên là sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, tinh thần phối hợp giữa, các phòng chuyên môn và sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động.

Nhiệm vụ năm 2022, Bảo tàng Thanh Hoá thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, sưu tầm, trưng bày những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của xứ Thanh; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực sự có hiệu quả, chất lượng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, 100% cán bộ viên chức người lao động đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đ/c Trịnh Đình Dương - Giám đốc Bảo tàng tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2021. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Đ/c Lê Thị Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng tỉnh báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021.
Đ/c Lê Quang Tiên - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính phát biểu tại Hội nghị.
Đ/c Trần Thị Nga - Viên chức phòng Kiểm kê - Bảo quản phát biểu tại Hội nghị.
Nghiêm Thị Hằng
(Phòng Kiểm kê - Bảo quản)