Hội thảo “Ươm mầm tri thức khoa học công nghệ tiêu biểu”. Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 28/12/2021, tại Bảo tàng tỉnh hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa tổ chức Hội thảo: “Ươm mầm tri thức khoa học công nghệ tiêu biểu” và Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị có TS.Nguyễn Văn Phát – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa, TS. Lê Ngọc Tạo – Chủ tịch hội khoa học lịch sử Thanh Hóa cùng đại diện của 14 hội và chi hội trực thuộc hội khoa học lịch sử Thanh Hóa.

Hội thảo khoa học với chủ đề: “Uơm mầm tri thức khoa học công nghệ tiêu biểu” tập trung vào các ý kiến tham luận ở các mặt: Nghiên cứu sử học, biên soạn lịch sử địa phương, phổ biến kiến thức đến với người dân đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ sử học ở các chi hội và hội trực thuộc. Hội thảo đã đưa ra những gợi mở và tiếp tục ươm mầm cho tri thức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của hội trong thời gian tới, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực sử học và tôn vinh các tri thức khoa học tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Sau Hội thảo, Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của hội trong năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của TS.Nguyễn Văn Phát – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của hội trong suốt những năm qua, hoạt động của hội luôn đứng trong tốp đầu của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa. Đồng thời, đề nghị hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại như đã nêu ra trong báo cáo, từ đó để xây dựng hội ngày càng phát triển, có những đóng góp to lớn hơn nữa vào quá trình  phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:
TS. Lê Ngọc Tạo – Chủ tịch Hội KHLS Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội thảo
TS.Nguyễn Văn Phát – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo
Các Đại biểu báo cáo tham luận tại buổi Hội thảo
Toàn cảnh buổi Hội thảo “Ươm mầm tri thức khoa học công nghệ tiêu biểu”
Trịnh Tiến Dũng
(Phòng Sưu tầm)