Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 21/7/2021 tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú là Hoàng Thu Hiền – Di sản viên phòng Kiểm kê – Bảo quản và đồng chí Ngô Bảo Ngân – Di sản viên phòng Nghiên cứu – Sưu tầm.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Đình Dương – Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Bảo tàng tỉnh. Buổi lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Đình Dương – Bí thư Chi bộ đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí đảng viên mới.

Sau khi nhận Quyết định, trước Cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 02 đồng chí Hoàng Thu Hiền và Ngô Bảo Ngân đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã chúc mừng 02 Đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, phấn đấu không ngừng, đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn các đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên trong thời gian dự bị theo quy định của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và phân công các đồng chí đảng viên giúp đỡ đồng chí Hoàng Thu Hiền và Ngô Bảo Ngân trong thời gian dự bị.

Buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh trong buổi lễ kết nạp:

Đồng chí Trịnh Đình Dương – Bí thư Chi bộ Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định kết nạp đảng viên
cho quần chúng Hoàng Thu Hiền và đồng chí Ngô Bảo Ngân
Các đồng chí Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.
Toàn thể Đảng viên Chi bộ Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.
T.T.N