Thông báo: Tạm dừng đón khách tham quan tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa xin thông báo