Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), ngày 01/02/2020 Bảo tàng tổ chức trưng bày “Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Những chặng đường vẻ vang”.

Với gần 300 ảnh, sách tư liệu trưng bày giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; những dấu mốc quan trọng, thành tựu vẻ vang của nhân dân Thanh Hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua.

Thông qua trưng bày khẳng định niềm tin, niềm tự hào của toàn thể nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; từ đó giáo dục truyền thống, khơi gợi bản lĩnh chính trị, ý thức vươn lên trong học tập, chung sức đồng lòng gìn giữ, phát huy những thành quả của các thế hệ cha anh đi trước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bên cạnh trưng bày “Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Những chặng đường vẻ vang” Bảo tàng tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa xứ Thanh thông qua hệ thống trưng bày kết hợp các hoạt động trải nghiệm phục vụ nhu cầu tham quan của đông đảo công chúng trong dịp đầu xuân.

(Phòng Trưng bày – Tuyên truyền)