Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 26/7/2019, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chủ trì Hội nghị có Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng tỉnh, 24/26 cán bộ, viên chức, người lao động tham dự. Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành cơ bản mục tiêu nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, đạt từ 50-60% kế hoạch, Bảo tàng tỉnh đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút khách tham quan đến với Bảo tàng, lượng khách tăng so với cùng kỳ năm 2018 từ 15-20%. Bên cạnh sự cố gắng trong hoạt động chuyên môn, sự nỗ lực phấn đấu phát triển các phong trào thi đua cũng thực sự có hiệu quả, chất lượng, cán bộ, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn đã thực hiện tốt tác phong làm việc, thực hiện văn hóa công sở trong thực thi nhiệm vụ, tu dượng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Sau khi nghe các báo cáo, Hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động nhất trí cao với nội dung báo cáo đồng thời tập trung góp ý về những giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó nhấn mạnh tới sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, tinh thần phối hợp giữa các phòng chuyên môn và sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

Kết thúc hội nghị Giám đốc Bảo tàng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đồng thời trong 6 tháng cuối năm 2019, Bảo tàng cần tiếp tục tập trung tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án sưu tầm phân kỳ năm 2019; nghiên cứu xây dựng nội dung đề cương, giải pháp trưng bày phòng “Thanh Hóa thời Tiền sử”; tổ chức chỉnh lý phòng trưng bày “Văn hóa Đông Sơn” nhân dịp kỷ niệm 95 năm phát hiện và nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn; Xuất bản sách “Văn hóa Đông Sơn”; đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động... góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Trịnh Đình Dương – Giám đốc Bảo tàng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Lê Quang Tiên – Chủ tịch Công đoàn báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm,
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
B.B.T