Hội nghị Học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 15/7/2019, tại Bảo tàng tỉnh Chi ủy, Chi bộ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động học tập trực tuyến chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Giáo sư, Tiến sĩ (GS.TS) Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề.

Tại phòng họp cơ quan, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo trình bày ba vấn đề cốt lõi nhất trong chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đó là: Thứ nhất, tình cảm, tư tưởng của Bác với Thanh Hóa qua lịch sử những lần Bác về thăm; Thứ hai, Bản di chúc thiêng liêng của Bác và 50 năm cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện di chúc của Bác; Thứ ba, những việc sắp tới của Thanh Hóa trong phát triển kinh tế, xã hội và chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Với phương pháp trình bày khoa học, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã lồng ghép những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ; về sự quan tâm của Bác với Thanh Hóa và bốn lần Bác về thăm Thanh Hóa; về những tư tưởng cao quý của Người thể hiện trong bản Di chúc – Quốc bảo của dân tộc Việt Nam...

Qua buổi học tập chuyên đề, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh nhận thức rõ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, liên tục và phải được cụ thể hóa trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Hội nghị, chi bộ Bảo tàng tỉnh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu, xứng đáng với niềm tin yêu của Bác Hồ.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh nghe  GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.
B.B.T