`
381 người đang online
  • Trong số hơn ba mươi nghìn hiện vật đang được lưu giữ, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Thanh Hóa có rất nhiều hiện vật tiêu biểu, đặc sắc, gắn với các câu chuyện kể,sự kiện, nhân vật, thời kỳ lịch sử. Bảo vật quốc gia Kiếm ngắn Núi Nưa cũng là một trong số những hiện vật như vậy.

  • Những giá trị di sản văn hóa mà ông cha ta để lại, cũng như quá trình phát triển tỉnh Thanh Hoá được hội tụ ngay tại Bảo tàng; do đó, việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa là nguồn lực, sức mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của cộng đồng, quốc gia, dân tộc nói chung. Trên cơ sở cụ thể hóa những chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá đã và đang đưa di sản văn hóa trở thành động lực cho ngành công nghiệp không khói của địa phương ngày càng phát triển.

  • Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975), Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn chiến lược trọng yếu, cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam, là kho dự trữ hậu cần quan trọng, do đó Thanh Hóa trở thành trọng điểm đánh phá của Đế quốc Mỹ. Với quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thanh Hóa đã có những đóng góp rất to lớn về sức người, sức của. Những chiến công oanh liệt, lẫy lừng của quân, dân tỉnh ta cũng như những mất mát hy sinh trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và các cấp, các ngành ghi nhận. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đã được tặng những phần thưởng cao quý.

Hiện vật tiêu biểu