`
561 người đang online
  • Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện nay đang lưu giữ 03 hiện vật bằng giấy, đó là 3 tấm Phiếu Bách hóa. Tờ Phiếu Bách hóa in mệnh giá số 2 có hoa văn màu xanh nhạt, kích thước 3,8 x 7,9cm. Hai tờ Phiếu Bách hóa in mệnh giá số 10 có màu vàng nhạt, kích thước 4,8 x 9,8cm. Ba tờ Phiếu Bách hóa thực ra là 3 đồng tiền Trường Sơn. Đây là loại tiền đặc biệt, phát hành từ cuối năm 1965, dùng trong nội bộ Đoàn 559 (từ năm 1970 đổi là Binh đoàn Trường Sơn).

  • Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa được thành năm 1983 trên cơ sở Phòng Bảo tồn - Bảo tàng thuộc Ty Văn hóa (năm 1956). Với chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày phát huy các giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời Bảo tàng cũng là nơi nghiên cứu khoa học và truyền bá khoa học lịch sử, một địa điểm hấp dẫn của du lịch trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

  • Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá có lợi thế lớn, lịch sử 4.000 năm của dân tộc, để lại những chứng tích sâu đậm hùng hồn trên phần đất Thanh Hoá từ thời tiền sử, sơ sử, trung đại đến hiện đại. Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá là cuốn thông sử bằng hiện vật.

Hiện vật tiêu biểu