`

1967 người đang online

Cảm nghĩ đến bảo tàng thanh hóa

Trịnh Việt Hân - trinhviethan@gmail.com
đến đây tôi đã hiểu được thêm nhiều về lịch sử thanh hóa, được xem rất nhiều hiện vật độc đáo,, thú vị,lần sau đến du lịch tại đây, tôi nhất định sẽ lại quay trở lại nơi này.

Hiện vật tiêu biểu