`

1454 người đang online
TT Tiêu đề Họ và tên Ngày gửi Nội dung cảm tưởng
1 Các hiện vật gợi cảm xúc tràn về Nguyen Bao Tang 11 19/05/2015 1'>

Toi thay cac hien vat trong bao tang bo tri rat khoa hoc theo khong gian va thoi gian

Toi thay cac hien vat trong bao tang bo tri rat khoa hoc theo khong gian va thoi gian

2 Cam tuong cho bao tang moi Nguyen 19/05/2015 2'>Bao tang moi duoc mong cho tu lau la kien truc doc dao cua tinh Thanh Hoa noi chung va ca nuoc noi rieng
3 Cam tuong cho bao tang moi Nguyen 19/05/2015 3'>Bao tang moi duoc mong cho tu lau la kien truc doc dao cua tinh Thanh Hoa noi chung va ca nuoc noi rieng
4 Cam tuong cho bao tang moi Nguyen 19/05/2015 4'>Bao tang moi duoc mong cho tu lau la kien truc doc dao cua tinh Thanh Hoa noi chung va ca nuoc noi rieng
5 Cam tuong cho bao tang moi Nguyen 19/05/2015 5'>Bao tang moi duoc mong cho tu lau la kien truc doc dao cua tinh Thanh Hoa noi chung va ca nuoc noi rieng
6 Cảm nghĩ đến bảo tàng thanh hóa Trịnh Việt Hân 20/05/2015 18'>đến đây tôi đã hiểu được thêm nhiều về lịch sử thanh hóa, được xem rất nhiều hiện vật độc đáo,, thú vị,lần sau đến du lịch tại đây, tôi nhất định sẽ lại quay trở lại nơi này.
<< < 1 > >> 

Hiện vật tiêu biểu