`

2594 người đang online

Hiện vật tiêu biểu

Đăng ngày 21 - 07 - 2015

CÔNG CỤ
Chất liệu: Đá
Niên đại: Cách ngày nay 40 - 30 vạn năm. 
Nguồn gốc: Phát hiện tại Núi Đọ, thuộc địa phận
hai xã Thiệu Tân (huyện Thiệu Hoá) và Thiệu Khánh
(nay thuộc TP. Thanh Hoá).
XƯƠNG RĂNG ĐỘNG VẬT HOÁ THẠCH
Chất liệu: Xương
Niên đại:  Cách ngày nay 40 - 30 vạn năm.
Nguồn gốc: Khai quật tại hang Làng Tráng
xã Lâm Sa, huyện Bá Thước, năm 1989.

CÔNG CỤ
Chất liệu: Đá
Niên đại:  Cách ngày nay 12000 - 6000 năm.
Nguồn gốc: Khai quật tại Hang Con Moong
xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, năm 1976

BÀN VÀ CHÀY NGHIỀN
Chất liệu: Đá
Kích thước:
         + Bàn nghiền: dài: 30cm, rộng: 21cm, nặng: 15kg
         + Chày nghiền: dài: 17cm, rộng 6,5cm, nặng: 0,9kg
Niên đại:  Cách ngày nay 6.000 - 5.000 năm
Nguồn gốc: Phát hiện tại di chỉ Gò Trũng, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc.

RÌU MÀI LƯỠI
Chất liệu: Đá
Kích thước: dài: 9,8cm, rộng:5,6cm, dày: 2,7cm
Niên đại:  Cách ngày nay 12000 - 6000 năm.
Nguồn gốc: Khai quật tại Hang Con Moong
xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, năm 1976.

KHUYÊN TAI HÌNH CON ĐỈA  
Chất liệu: Đất nung
Kích thước: dài: 3,5cm - 4cm, dày: 1,8cm
Niên đại:  Cách ngày nay 3.500 - 3.000 năm.
Nguồn gốc: Khai quật tại di chỉ Cồn Chân Tiên
xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hoá, năm 1991.

                              

 

                                       SƯU TẬP NỒI MINH KHÍ
Chất liệu: Gốm
Niên đại: Văn hoá Đông Sơn
cách ngày nay 2.500 - 2.000 năm
Nguồn gốc: Phát hiện tại Thanh Hoá.     
                                  

                                     NỒI (dính cuốc sắt)
Chất liệu: Gốm
Kích thước: ĐKM: 16,5cm, cao: 11cm
Niên đại: Văn hoá Đông Sơn
cách ngày nay 2.000 năm
Nguồn gốc: Phát hiện tại Thanh Hoá.   

SƯU TẬP CHÂN GIÒ ( CHẠC)

Tên gọi khác: Ông đầu rau; chân kiềng
Chất liệu: Gốm
Kích thước: dài: 10,6cm - 15,2cm, rộng: 7,1cm - 8,6cm
Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay 2.500 - 2.000 năm
Nguồn gốc: Phát hiện tại Thanh Hoá.   

Chất liệu: Gốm
Kích thước: ĐKM: 30cm, ĐKĐ: 32,5cm
Niên đại: Thế kỷ I - III
Nguồn gốc: Phát hiện tại xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn.

   
   

 

 

 

 

 

 

Hiện vật tiêu biểu