`

4 người đang online

Hiện vật tiêu biểu

Đăng ngày 15 - 07 - 2015

I. TRỐNG LOẠI H1 - HEGER
                
1. TRỐNG VĨNH HÙNG. Loại I - Nhóm A4 (TK III TCN).
Chất liệu: Đồng.
Niên đại: Văn hóa Đông Sơn
Nguồn gốc: Phát hiện năm 1996, tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.
 
 
          
2. TRỐNG XUÂN LẬP I. Loại I - Nhóm B2 (TK IV TCN – TK I SCN)
Chất liệu: Đồng.
Niên đại: Văn hóa Đông Sơn
Nguồn gốc: Phát hiện năm 1981, tại thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. 
 
 
          
3. TRỐNG CẨM GIANG I. Loại I - Nhóm C2 (TK III TCN – TK I SCN)
Chất liệu: Đồng.
Niên đại: Văn hóa Đông Sơn
Nguồn gốc: Phát hiện năm 1992, tại thôn Phú Lai, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. 
 
 
          
4. TRỐNG ĐÔNG HÒA. Loại I - Nhóm C2 (TK III TCN – TK I SCN)
Chất liệu: Đồng.
Niên đại: Văn hóa Đông Sơn
Nguồn gốc: Phát hiện năm 1981, tại xã Đông Hoà, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 
 
 
          
5. TRỐNG TRUNG HẠ. Loại I - Nhóm Đ1 (TK TK I – V)
Chất liệu: Đồng.
Niên đại: Văn hóa Đông Sơn
Nguồn gốc: Phát hiện năm 1986, tại xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá
 
II. TRỐNG LOẠI H2 – HEGER
          
1. TRỐNG THIỆU GIAO I. Loại II - Nhóm B3 (TK XI – TK XIV)
Chất liệu: Đồng.
Nguồn gốc: Phát hiện năm 1984 tại xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 
 
 
          
2. TRỐNG LANG CHÁNH II. Loại II - Nhóm C2 (TK XIII – TK XV)
Chất liệu: Đồng.
Nguồn gốc: Phát hiện tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. 
 
 
          
3. TRỐNG YÊN PHÚ. Loại II - Nhóm D2 (TK XV – TK XVII)
Chất liệu: Đồng.
Nguồn gốc: Phát hiện năm 2002, tại thôn Yên Phú, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. 
 
 
          
4. TRỐNG DÂN QUYỀN. Loại II - Nhóm D2 (TK XV – TK XVII)
Chất liệu: Đồng.
Nguồn gốc: Phát hiện năm 1998, tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 
 
 
          
5. TRỐNG ĐỒNG LÃO. Loại II - Nhóm D2 (TK XV – TK XVII)
Chất liệu: Đồng.
Nguồn gốc: Phát hiện năm 2000, tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. 

Hiện vật tiêu biểu