`

1768 người đang online

Hiện vật tiêu biểu

Đăng ngày 13 - 10 - 2016

CỒNG
Chất liệu: Kim loại
Kích thước: ĐK cồng: 19c
Nguồn gốc: Sưu tầm tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, năm 2000
Nội dung hiện vật: Cồng là một trong những đồ dùng đi săn của người dân tộc Thái.

BỘ LỒNG NHỬ GÀ RỪNG
Chất liệu: Giang, sợi.
Kích thước: 35cm x 13,5cm
Nguồn gốc: Sưu tầm tại thôn Tiến Sơn, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, năm 2001
Nội dung hiện vật: Bộ lồng nhử dùng để bắt gà rừng.

BẪY
Chất liệu: Gỗ, tre
Kích thước: dài: 39cm, rộng: 35,5cm
Nguồn gốc: Sưu tầm tại thôn Yên Mỹ, xã Luận Khê huyện Thường Xuân, năm 2001
Nội dung hiện vật: Bẫy dùng để bẫy sóc.

DÓN
Chất liệu: Song -  mây
Kích thước: cao: 23cm, rộng: 20cm
Nguồn gốc: Sưu tầm tại thôn Tiến Sơn, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, năm 2001
Nội dung hiện vật: Dón là loại đồ đựng của phụ nữ dân tộc Thái đen.

TRÂM CÀI ĐẦU
Chất liệu: Kim loại
Kích thước: dài: 15cm -16cm
Nguồn gốc: Sưu tầm tại các huyện Thường Xuân, Bá Thước, năm 2001
Nội dung hiện vật: Trâm là một trong những đồ trang sức của phụ nữ Thái.

VÒNG CỔ
Chất liệu: Kim loại.
Kích thước: ĐK: 15cm
Nguồn gốc: Sưu tầm tại huyện Bá Thước,  năm 2001
Nội dung hiện vật: Vòng cổ là một trong những đồ trang sức của phụ nữ Thái.

DÂY XÀ TÍCH VÀ HỘP QUẢ ĐÀO
Chất liệu: Kim loại.
Kích thước: dây dài: 22cm, quả đào: rộng: 4cm, cao: 2cm
Nguồn gốc: Sưu tầm tại các huyện Bá Thước, năm 2001
Nội dung hiện vật: Dây xích là một trong những đồ trang sức của phụ nữ Thái.

GỐI VUÔNG
Chất liệu: Vải, len
Kích thước: dài: 30cm, rộng: 13cm
Nguồn gốc: Sưu tầm tại bản Pom Him, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, năm 2001
Nội dung hiện vật: Sản phẩm dệt thủ công truyền thống  của phụ nữ Thái

KHĂN PIÊU
Chất liệu: Đồ dệt.
Kích thước: dài: 86cm, rộng: 37cm
Nguồn gốc:  Sưu tầm tại huyện Quan Hóa năm 2001
Nội dung hiện vật: Khăn Piêu là khăn đội đầu của phụ nữ Thái

BỘ VÁY ÁO
Chất liệu:  Vải
Kích thước: váy dài: 1,2m, rộng: 70cm
Nguồn gốc: Sưu tầm tại xã Lâm Sa, huyện Bá Thước năm 2001
Nội dung hiện vật: Trang phục của phụ nữ Thái.

PHÁ
Chất liệu: Đồ dệt
Kích thước: dài: 197cm, rộng: 42cm
Nguồn gốc: Sưu tầm tại huyện Lang Chánh
Nội dung hiện vật: Phá là đồ dùng sinh hoạt của người dân tộc Thái.

Hiện vật tiêu biểu