`

1368 người đang online

Hiện vật tiêu biểu

Đăng ngày 25 - 05 - 2015

THẺ ĐI BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
NĂM 1949.
Chất liệu: Giấy
Kích thước: 10 cm x 12cm
Nội dung hiện vật: Thẻ đi bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa của bà Bùi Thị Cái, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành.
PHIẾU  CÔNG TRÁI QUỐC GIA
Chất liệu: Giấy
Kích thước: 17,5cm x 11cm
Nội dung hiện vật: Phiếu công trái Quốc gia (10kilô) của ông Trịnh Ngọc Dơi, xã Thọ Trường huyện  Thọ Xuân

TIỂU SỬ SƠ LƯỢC CỦA ĐẠI ĐỘI 10

HUYỆN NGA SƠN – THANH HÓA
Chất liệu: Giấy
Kích thước: 13,5 x 17,6cm
Nội dung hiện vật:  Tài liệu được viết tay giới thiệu:
- Đại đội được thành lập tháng 2/1947 lấy tên là Đại đội Đinh Công Tráng. Đại đội trải qua các thời kỳ:
- Thời kỳ thứ nhất: tháng 2 đến tháng 4/1947
- Thời kỳ thứ hai: nhiệm vụ chính là giao thông và cảnh vệ
- Thời kỳ thứ ba: trước tháng 8/1949
- Thời kỳ thứ tư: từ tháng 8/1949
BẢN THÀNH TÍCH VẺ VANG DÂN CÔNG THANH HÓA PHỤC VỤ CHIẾN THẮNG XUÂN HÈ 1953
Chất liệu: Giấy
Kích thước: dài: 38cm, rộng: 25cm
Nội dung hiện vật: Tài liệu thống kê những thành tích mà đoàn dân công Thanh Hóa đã đạt được trong công tác phục vụ chiến trường Xuân hè 1953
CỜ “ THI ĐUA PHỤC VỤ TIỀN TUYẾN KHÁ NHẤT”
Chất liệu: Vải
Kích thước: rộng: 54cm, dài: 77cm
Nội dung hiện vật: Cờ “Thi đua phục vụ tiền tuyến khá nhất” của Bác Hồ tặng đoàn dân công xe đạp thồ Thanh Hóa về thành tích phục vụ chiến dịch Thượng Lào (1953).

ÁO TRẤN THỦ

Chất liệu: Vải
Kích thước: dài: 52,5cm, rộng: 42,5cm 
Nội dung hiện vật: Bà Sầm Thị Lai, diễn viên đoàn văn công (thuộc sư đoàn 304)đã mặc áo trấn thủ biểu diễn phục vụ bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ và phục vụ Bác Hồ trong lễ mừng chiến thắng.

   XÀ CỘT

Chất liệu: Vải
Kích thước: dài: 17,4cm, rộng: 12,5cm
Nội dung hiện vật: Xà cột (túi đựng tài liệu) của ông Hoàng Thanh Bằng- Chính trị viên, kiêm Bí thư chi bộ đoàn dân công xe đạp thồ thị trấn 
Thanh Hoá sử dụng trong thời gian tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện vật tiêu biểu