`

2410 người đang online

Hiện vật tiêu biểu

Đăng ngày 14 - 06 - 2016

                        

NGÓI HÌNH MẶT QUỶ
Chất liệu: Đất nung 
Kích thước: dài: 15cm, rộng: 21cm
Niên đại: Thế kỷ XII - XIII
Nguồn gốc: Phát hiện tại chùa Sùng Nghiêm, làng Duy Tinh, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc.
 
ĐĨA
Chất liệu: Gốm men ngọc
Kích thước: ĐKM: 16,5cn, ĐKĐ: 6,2cm, cao: 4,5cm
Niên đại: Thế kỷ  XI - XII
      
HỘP PHẤN
Chất liệu: Gốm men trắng ngà
Kích thước: ĐKM: 5,3cm, cao: 3cm
Niên đại: Thế kỷ  XI - XII
 
LỌ
Chất liệu: Gốm men trắng ngà
Kích thước: ĐKM: 3,2cm, ĐKĐ: 5,2cm, cao: 8cm
Niên đại: Thế kỷ  XI - XII
 

ÂU HÌNH QUẢ DƯA
Chất liệu: Gốm 
Kích thước: ĐKM: 13,5cm, ĐKĐ: 7cm, cao: 12,4cm
Niên đại: Thế kỷ  XII – XIV
 

THẠP
Chất liệu: Gốm hoa nâu
Kích thước: ĐKM: 16,5cm - 21cm; ĐKĐ: 15,2cm -20,7cm; Cao: 22,3cm - 28,5cm
Niên đại: Thế kỷ XII -XIV

CHẬU
Chất liệu: Gốm hoa nâu
Kích thước: ĐKM: 41cm, ĐKĐ: 24,5cm, cao: 20cm
Niên đại: Thế kỷ XII -XIV
 

BÁT
Chất liệu: Gốm men nâu
Kích thước: ĐKM: 15,8cm, ĐKĐ: 6,1cm, cao: 6,2cm
Niên đại: Thế kỷ XII - XIV

NGÓI LÁ ĐẾ
Chất liệu: Đất nung
Kích thước: Dài: 63, rộng: 24cm
Niên đại: Thế kỷ XIII -XIV
Nguồn gốc: Khai quật tại di tích Ly Cung, xã Hà Đông, huyện Hà Trung.

GẠCH LÁT NỀN
Chất liệu: Đất nung
Kích thước: 35cm x 35cm x 5cm
Niên đại: Thế kỷ XIII -XIV
Nguồn gốc: Khai quật tại di tích Ly Cung, xã Hà Đông, huyện Hà Trung

TƯỢNG CHIM UYÊN ƯƠNG
Vật liệu trang trí kiến trúc
Chất liệu: Đất nung
Kích thước: dài: 18cm, rộng: 13,3cm, cao: 14cm
Niên đại: Thế kỷ XIII - XV
Nguồn gốc: Khai quật tại di tích Đàn Nam Giao, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc.

SƯU TẬP VẬT LIỆU TRANG TRÍ KIẾN TRÚC
Chất liệu: Đất nung
Niên đại: Thế kỷ XIV - XV
Nguồn gốc: Sưu tầm và khai quật tại khu vực Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc.
 

Hiện vật tiêu biểu