`
379 người đang online
  • Với trên 70 bài viết của nhiều tác giả và được chia thành 4 chủ đề: Cội nguồn Văn hóa - Tiềm năng và hội nhập - Trong lòng bạn bè - Khát vọng, Khát vọng Sông Mã là một cách nhìn phổ cập và dễ hiểu về thiên nhiên, lịch sử, cuộc sống, văn hóa của Thanh Hóa hiện tại.

  • Sách được Sở Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa xuất bản nhân dịp Kỷ niệm 80 năm phát hiện và nghiên cứu văn hóa Đông Sơn, nhằm giới thiệu rộng rãi với công chúng về những hiện vật của thời kỳ văn hóa Đông Sơn và cổ vật gắn liền với miền đất địa linh nhân kiệt.

  • Từ năm 2006, Bảo tàng tổng hợp Thanh Hóa (nay là Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa) đã xuất bản tập sách “Thông báo khoa học” tập hợp các bài viết, các bài nghiên cứu của cán bộ Bảo tàng và những tác giả khác xung quanh vấn đề di sản và phát huy giá trị di sản văn hóa. Từ đó đến nay, Thông báo đã xuất bản được 3 số với 104 bài viết .

  • Cuốn sách “Trống đồng Thanh Hóa” là một công trình giới thiệu về trống đồng Đông Sơn tương đối đầy đủ, hấp dẫn; cập nhật gần như toàn bộ tư liệu về loại trống này ở Thanh Hoá. Sách do Bà Hoàng Thị Chiến – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa Chủ biên, Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 26x36,5cm; Số lượng: 291 tr.; Năm: 2013.

1 

Hiện vật tiêu biểu