`

2445 người đang online

Trưng bày chuyên đề “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Đăng ngày 25 - 07 - 2020

Ngày 24/7/2020 tại Trung tâm Truyền hình, Triển lãm - Hội chợ Quảng cáo, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” từ ngày 24/7 đến hết ngày 31/7/2020.

Theo nội dung trưng bày, Bảo tàng tỉnh lựa chọn hơn 100 tài liệu, hiện vật tiêu biểu của các giai đoạn lịch sử: từ cuối thế kỷ XIX đến khi Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thành lập ngày 29/7/1930, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, khôi phục phát triển kinh tế và tiến hành xây dựng quê hương, đất nước.

Trong số các tài liệu, hiện vật trưng bày, có nhiều hiện vật lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh giới thiệu tới công chúng như: chiếc Bàn sử dụng trong Hội nghị thành lập chi bộ Hàm Hạ - Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa (ngày 25/6/1930); Sưu tập Hồ sơ án của các chiến sĩ cách mạng trung kiên bị Thực dân Pháp bắt (từ năm 1931-1943); Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Thanh Hóa, kêu gọi đồng bào ủng hộ Việt Minh và Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam đánh đuổi Nhật - Pháp giành độc lập cho Tổ quốc (tháng 8/1945)...

Thông qua trưng bày nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa qua 90 năm xây dựng và phát triển. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đồng thời nêu bật những thành tựu to lớn của quân và dân Thanh Hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó tri ân công lao to lớn đối với Đảng, Bác Hồ, các chiến sĩ cách mạng trung kiên, các thế hệ cán bộ, đảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng; khơi dậy và bồi đắp thêm niềm tin, lòng tự hào, ý chí phấn đấu vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay, quyết tâm, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Một số hình ảnh tại Trưng bày chuyên đề:
Một số hiện vật tiêu biểu tại trưng bày chuyên đề:
Bàn sử dụng trong Hội nghị thành lập chi bộ Hàm Hạ - Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa (ngày 25/6/1930)
Mâm Xà của ông Lê Văn Sỹ (xã Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân) dùng in báo “Tiến lên
Cơ quan ngôn luận của Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa năm 1930.
Sưu tập Hồ sơ án của các chiến sĩ cách mạng bị thực dân Pháp bắt, giai đoạn 1931 - 1943.
 
Lê Thị Hường
(Phòng Trưng bày – Tuyên truyền.)

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Bảo tàng tỉnh tổ chức kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2023) và tiếp nhận...(24/11/2023 10:49 SA)

  Bảo tàng tỉnh tổ chức Trưng bày lưu động “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” và các chương...(23/10/2023 4:06 CH)

  Bảo tàng tỉnh giới thiệu trưng bày “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” cho học sinh tại...(17/10/2023 2:55 CH)

  Hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào tham gia “Trại...(25/07/2023 7:52 SA)

  Cán bộ Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tham gia lớp Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao...(03/07/2023 2:15 CH)

  <

  Tin liên quan

  Bảo tàng tỉnh tổ chức kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2023) và tiếp nhận...(24/11/2023 10:49 SA)

  Bảo tàng tỉnh tổ chức Trưng bày lưu động “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” và các chương...(23/10/2023 4:06 CH)

  Bảo tàng tỉnh giới thiệu trưng bày “Truyền thống lịch sử văn hóa Thanh Hóa” cho học sinh tại...(17/10/2023 2:55 CH)

  Hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào tham gia “Trại...(25/07/2023 7:52 SA)

  Cán bộ Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tham gia lớp Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao...(03/07/2023 2:15 CH)

  Hiện vật tiêu biểu