`

298 người đang online

Phương án thực hiện xét tuyển viên chức, hợp đồng lao động của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 20 - 12 - 2019

Thực hiện Công văn số 15686/UBND-THKH ngày 15/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ tại các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện Công văn số 4018/SVHTTDL-TCCB ngày 18 /11/ 2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng phương án tuyển dụng viên chức. Bảo tàng tỉnh xây dựng Phương án thực hiện xét tuyển viên chức, hợp đồng lao động.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh năm 2020(20/01/2020 4:32 CH)

  Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020(03/01/2020 4:19 CH)

  Lớp Trung cấp LLCT-HC tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tham quan, nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng...(24/12/2019 4:45 CH)

  Phương án thực hiện xét tuyển viên chức, hợp đồng lao động của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa (20/12/2019 8:54 CH)

  Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày lưu động tại huyện Lang Chánh(11/11/2019 3:17 CH)

  <

  Tin liên quan

  Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh năm 2020(20/01/2020 4:32 CH)

  Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020(03/01/2020 4:19 CH)

  Lớp Trung cấp LLCT-HC tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tham quan, nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng...(24/12/2019 4:45 CH)

  Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày lưu động tại huyện Lang Chánh(11/11/2019 3:17 CH)

  Bảo tàng tỉnh trưng bày tại triển lãm chuyên đề “Tuổi trẻ trường Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa...(29/09/2019 9:12 SA)

  Hiện vật tiêu biểu