`

1172 người đang online

Một số giải pháp trong công tác kiểm kê hiện vật chất liệu giấy đã được thực hiện tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 11 - 10 - 2019

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện đang lưu giữ và trưng bày 1.805 hiện vật chất liệu Giấy (hiện vật gốc), trong đó 1.643 hiện vật được lưu giữ tại phân kho Hữu cơ.

Trong số hiện vật Bảo tàng, giấy là chất liệu có giá trị khá đặc biệt, bởi nó là những chứng cứ bằng văn bản xác thực nhất minh chứng cho một thời kỳ, một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử. Với nhiều sưu tập có giá trị như: sưu tập Sắc phong thời Lê - Nguyễn, đây là những hiện vật gốc độc bản, là nguồn thư tịch cổ quý hiếm cung cấp những thông tin chính xác về các nhân vật hoặc địa danh. Sưu tập đơn thư tình nguyện nhập ngũ thể hiện rõ lý tưởng cách mạng mãnh liệt của cha ông ta. Sưu tập các báo cáo, bản thống kê tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ trên đất Thanh Hoá, chính là những bằng chứng xác thực tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ trong một thời kỳ nhất định.... Việc kiểm kê, làm rõ nội dung hiện vật chất liệu này góp phần tích cực phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày.

Năm 2016, được giao phụ trách phân kho Hữu cơ, để thuận lợi cho việc quản lý, đồng thời để phục vụ công tác bàn giao lãnh đạo, phòng Kiểm kê - Bảo quản đã tiến hành đợt tổng kiểm kê toàn bộ hiện vật trong kho bảo tàng nói chung, cũng như hiện vật chất liệu giấy nói riêng. Trong quá trình tiếp cận thực tế, kiểm kê đối chiếu, nhận thấy hiện vật chất liệu giấy khá phức tạp, việc kiểm kê - quản lý trước đây còn tồn tại một số hạn chế như:

- Việc theo dõi số đăng ký hiện vật được thực hiện thủ công, mặc dù đã khá cẩn thận nhưng không tránh khỏi những sai sót, như việc có một số đăng ký hoặc một số phân loại nhưng đánh cho 2 hiện vật khác nhau, hay có những số phân loại lại đang để trống.

- Chưa kịp thời cập nhật những tiện ích của công nghệ thông tin trong việc quản lý ký hiệu kiểm kê của từng hiện vật.

- Hiện vật chưa được phân theo nhóm rõ ràng hoặc nếu có thì vì một số lý do cũng đã bị xáo trộn. Ví như: Sưu tập Sắc phong, sắc thời Lê để lẫn sắc thời Nguyễn, sắc chưa đăng ký kiểm kê để cùng sắc đã đăng ký kiểm kê, ký hiệu kiểm kê số lớn để lẫn số bé. Sưu tập báo Cứu quốc chưa được sắp xếp theo năm, theo thứ tự. Sưu tập Hồ sơ tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ cũng nằm trong tình trạng tương tự, năm này để lẫn năm khác; hay như những giấy khen thưởng mà quân dân Thanh Hoá được tặng thì của cá nhân để lẫn với tập thể … Vì vậy, mỗi khi phục vụ trưng bày hoặc nghiên cứu, cán bộ kho phải mất rất nhiều thời gian để tra cứu, tìm kiếm.

Từ những hạn chế nêu trên, với mục đích giảm tối đa thời gian tìm kiếm, truy cập nội dung thông tin hiện vật chất liệu giấy khi cần khai thác và sử dụng, góp phần hoàn thiện công tác kiểm kê hiện vật tại kho Hữu cơ cũng như hiện vật của các phân kho. Trong quá trình kiểm kê đã đưa ra một số giải pháp và áp dụng vào công tác:

Một là, kiểm kê thực tế từng hiện vật chất liệu giấy trong kho Hữu cơ, nắm được nội dung cơ bản của hiện vật.

Hai là, lập danh mục hiện vật trên máy vi tính (có nội dung ngắn gọn), ứng dụng những tiện ích trong Microsoft Office Excel tìm ra các số phân loại bị trùng lặp, đồng thời kiểm tra những số chưa có.

Ba là, rà soát lại từng hiện vật, sửa các số đăng ký, số phân loại bị trùng lặp, bổ sung những số còn thiếu tạo thành một chuỗi liên tục.

Bốn là, chia thành các sưu tập hiện vật nhỏ theo từng chủ đề: Sưu tập Sắc phong; sưu tập Báo, tạp chí; sưu tập Hồ sơ mật thám; sưu tập Hồ sơ tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ trên đất Thanh Hoá; sưu tập hiện vật liên quan đến bầu cử; sưu tập hiện vật về thành tích của quân và dân Thanh Hoá từ năm 1945 đến nay…

Năm là, sắp xếp các hiện vật vào ngăn, tầng tủ theo chủ đề để khi tra cứu được dễ dàng, nhanh chóng.

Qua đợt tổng kiểm kê hiện vật chất liệu giấy cũng như hiện vật của các phân kho. Đến nay hiện vật đã được sắp xếp, quản lý một cách khoa học, không còn tình trạng trùng lặp số phân loại cũng như số đăng ký; hạn chế được tối đa thời gian tìm kiếm hiện vật phục vụ trưng bày, nghiên cứu và đề xuất cho công tác sưu tầm, bổ sung hiện vật vào kho cơ sở.

Để công tác kiểm kê hiện vật Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa ngày một hoàn thiện, bắt kịp những tiến bộ của các bảo tàng trong nước và quốc tế. Trong những năm tới, cán bộ làm công tác kiểm kê không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý hiện vật. Bên cạnh đó đề nghị hàng năm lãnh đạo các cấp tạo điều kiện cán bộ làm công tác kiểm kê được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các bảo tàng với nhau, tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ./.

Trần Thị Nga
(Phòng Kiểm kê - Bảo quản)
Nguồn: 
Trích: Bảo tàng tỉnh, 2018, "Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa 35 năm thành lập và phát triển (1983-2018)", Nxb Thanh Hóa.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Vài nét về thuế thân qua sưu tập thẻ thuế thân trưng bày tại phòng "Truyền thống yêu nước và cách...(22/04/2020 9:22 SA)

  Một vài suy nghĩ về công tác trưng bày chuyên đề của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(22/04/2020 9:17 SA)

  Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(22/04/2020 9:02 SA)

  Công tác trưng bày - tuyên truyền của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trước yêu cầu đổi mới nâng cao chất...(17/04/2020 9:30 SA)

  Nhóm hiện vật Đền Sòng hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(14/04/2020 9:27 SA)

  <

  Tin liên quan

  Vài nét về thuế thân qua sưu tập thẻ thuế thân trưng bày tại phòng "Truyền thống yêu nước và cách...(22/04/2020 9:22 SA)

  Một vài suy nghĩ về công tác trưng bày chuyên đề của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(22/04/2020 9:17 SA)

  Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(22/04/2020 9:02 SA)

  Công tác trưng bày - tuyên truyền của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trước yêu cầu đổi mới nâng cao chất...(17/04/2020 9:30 SA)

  Nhóm hiện vật Đền Sòng hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(14/04/2020 9:27 SA)

  Hiện vật tiêu biểu