`

1258 người đang online

Ngày 2/9/1945 - Ngày trọng đại của dân tộc Việt Nam

Đăng ngày 31 - 08 - 2015

Hai tuần sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, long trọng tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 2/9/1945 đã trở thành một ngày trọng đại không thể nào quên - ngày Quốc khánh của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 8/1945 cả dân tộc nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đưa lịch sử dân tộc Việt Nam bước sang một trang mới.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước sự chứng kiến của hàng chục vạn đồng bào tham dự buổi mít tinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, ngày 2/9/1945 (nguồn Internet)

Những lời lẽ đanh thép trong bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!. Người thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam trịnh trọng tuyên bố với nhân loại trên toàn thế giới rằng: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Chưa bao giờ Quảng trường Ba Đình đông người như vậy, chưa bao giờ Thủ đô Hà Nội nhiều cờ hoa đến thế. Lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng kiêu hãnh của toàn dân tộc Việt Nam tung bay trên lễ đài, tất cả im lặng, trang nghiêm. Trong thời khắc lịch sử trọng đại ấy, muôn triệu trái tim Việt Nam hướng về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng vui niềm vui chung của đất nước, cùng cảm nhận được giây phút thiêng liêng sắp được làm người dân tự do của một đất nước hòa bình độc lập. 

Ngày 2/9/1945 - một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam. Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.   

70 năm đã trôi qua, trong tâm khảm của các thế hệ người Việt Nam cho dù ở bất cứ nơi đâu cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ về ngày 2/9, ngày Quốc khánh của dân tộc. Đây cũng là dịp mỗi con người Việt Nam hôm nay với khát vọng yêu chuộng hòa bình, độc lập tự do, quyết tâm giữ vững những thành quả của cha ông, nguyện đem hết sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Minh Dương

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Vài nét về thuế thân qua sưu tập thẻ thuế thân trưng bày tại phòng "Truyền thống yêu nước và cách...(22/04/2020 9:22 SA)

  Một vài suy nghĩ về công tác trưng bày chuyên đề của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(22/04/2020 9:17 SA)

  Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(22/04/2020 9:02 SA)

  Công tác trưng bày - tuyên truyền của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trước yêu cầu đổi mới nâng cao chất...(17/04/2020 9:30 SA)

  Nhóm hiện vật Đền Sòng hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(14/04/2020 9:27 SA)

  <

  Tin liên quan

  Sưu tập ấm gốm lưu giữ và trưng bày phát huy giá trị tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(23/03/2020 3:58 CH)

  Sưu tập bình vôi lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(23/03/2020 3:18 CH)

  Xây dựng sưu tập hiện vật - Nhiệm vụ quan trọng của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện nay(23/03/2020 3:17 CH)

  Công tác bảo quản hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây(07/11/2019 3:27 CH)

  Một số giải pháp trong công tác kiểm kê hiện vật chất liệu giấy đã được thực hiện tại Bảo tàng...(11/10/2019 8:52 SA)

  Hiện vật tiêu biểu