`

256 người đang online

Sách "Thông báo khoa học"

Đăng ngày 28 - 01 - 2019

Từ năm 2006, Bảo tàng tổng hợp Thanh Hóa (nay là Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa) đã xuất bản tập sách “Thông báo khoa học” tập hợp các bài viết, các bài nghiên cứu của cán bộ Bảo tàng và những tác giả khác xung quanh vấn đề di sản và phát huy giá trị di sản văn hóa. Từ đó đến nay, Thông báo đã xuất bản được 3 số với 104 bài viết .

            

Trong quá trình hoạt động và phát triển, Bảo tàng Thanh Hoá luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học. Ngoài việc thường xuyên viết bài trên các báo, tạp chí, ấn phẩm có uy tín, viết bài tham dự các Hội nghị, Hội thảo… kể từ năm 2006 đến nay, Bảo tàng Thanh Hoá đã xuất bản 3 cuốn Thông Báo khoa học.

Thông báo khoa học của Bảo tàng tổng hợp Thanh Hoá (nay là Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa) đề cập tới các mặt hoạt động nghiệp vụ, thông tin tư liệu về di vật, cổ vật, về những nhân vật và sự kiện lịch sử được trưng bày và lưu giữ tại Bảo tàng và các địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, cuốn sách cũng là nơi trao đổi thông tin về các hoạt động bảo tàng và những vấn đề đặt ra cho công tác bảo tàng của Bảo tàng Thanh Hóa nói riêng và hệ thống bảo tàng cả  nước nói chung trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Đến nay Thông báo khoa học đã xuất bản được 3 số: Số 1: Dày 245 trang, xuất bản năm 2006; Số 2: Dày 147 trang, xuất bản năm 2007; Số 3: Dày 209 trang, xuất bản năm 2009.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ngân Dung

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Kỷ yếu “Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa 35 năm thành lập và phát triển (1983 - 2018)”(28/01/2019 8:40 SA)

  Sách "Cổ vật Bảo tàng Thanh Hoá"(28/01/2019 8:37 SA)

  Sách "Văn vật Xứ Thanh"(28/01/2019 8:31 SA)

  Giới thiệu sách "Khát vọng sông Mã"(22/04/2015 5:18 CH)

  Sách "Thông báo khoa học"(28/01/2019 10:17 SA)

  <

  Tin liên quan

  Hiện vật tiêu biểu