`
1602 người đang online
  • Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975), Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn chiến lược trọng yếu, cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam, là kho dự trữ hậu cần quan trọng, do đó Thanh Hóa trở thành trọng điểm đánh phá của Đế quốc Mỹ. Với quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thanh Hóa đã có những đóng góp rất to lớn về sức người, sức của. Những chiến công oanh liệt, lẫy lừng của quân, dân tỉnh ta cũng như những mất mát hy sinh trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và các cấp, các ngành ghi nhận. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đã được tặng những phần thưởng cao quý.

  • Văn hóa Đông Sơn là một nền văn hóa khảo cổ học thời đại kim khí ở Việt Nam, được các nhà Khảo cổ học đặt tên dựa vào sự phát hiện ngẫu nhiên một nhóm đồ đồng cổ vào năm 1924 tại làng Đông Sơn ven sông Mã (nay thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá). Văn hoá Đông Sơn có niên đại từ thế kỷ VII tr.cn đến thế kỷ I s.cn). Các di chỉ Văn hóa Đông Sơn phân bố ở hầu khắp các địa bàn trong tỉnh từ vùng đồng bằng, trung du, miền núi cho đến vùng biển nhưng tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Mã, sông Chu. Căn cứ vào chức năng, hiện vật văn hoá Đông Sơn được chia làm 5 loại hình: Công cụ sản xuất, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt, nhạc khí và đồ trang sức.

  • 76 năm về trước, đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến kêu gọi toàn dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược.

Hiện vật tiêu biểu