`

2181 người đang online

Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Đăng ngày 19 - 01 - 2017

Ngày 18/01/2017, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2016 và kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ngày 18/01/2017, tại Bảo tàng tỉnh đã diễn ra Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2017. Hội nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2016; xác định nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017; tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí trưởng, phó các phòng ban của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Bảo tàng tỉnh do đồng chí Hồ Tuấn Minh – Phó Giám đốc phụ trách trình bày; Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2016 do đồng chí Lê Thị Hường-Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày và Báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 do đồng chí Trần Thị Hằng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Sở, trong năm 2016 Bảo tàng tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2016, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến góp và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở. Thay mặt lãnh đạo Sở đồng chí đã đánh giá cao, ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được của đơn vị trong việc thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2016. Đặc biệt, trong năm 2017, Bảo tàng cần tập trung vào việc đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, kiểm kê – bảo quản và  công tác thuyết minh tuyên truyền, quảng bá hoạt động Bảo tàng phát huy giá trị Di sản văn hóa.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiên - Chủ tịch công đoàn công bố Quyết định thi đua khen thưởng cho các đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2017.

Phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo các phòng ban trong đơn vị quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2017. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2017
Đ/c Hồ Tuấn Minh – Phó Giám đốc phụ trách báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức,
lao động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Đ/c Lê Thị Hường – P.Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả phong trào thi đua của công đoàn năm 2016
Đ/c Trần Thị Hằng trình bày báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2016
và phương hướng hoạt động năm 2017
Đ/c Nguyễn Xuân Thanh – Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Lê Quang Tiên - Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2017
Đ/c Trương Thị Lan - Thư ký Hội nghị Thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2017
B.B.T

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Sinh hoạt chuyên môn thường kỳ hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh(26/04/2018 2:09 CH)

  Hội nghị trực tuyến triển khai học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(14/03/2018 1:53 CH)

  Trưng bày chuyên đề Không gian Di sản văn hóa xứ Thanh phục vụ “Tuần Văn hóa TP Hội An - TP Thanh...(05/03/2018 2:47 CH)

  Trưng bày “Không gian Di sản văn hóa xứ Thanh”(02/02/2018 8:03 SA)

  Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2018(25/01/2018 9:57 SA)

  <

  Tin liên quan

  Sinh hoạt chuyên môn thường kỳ hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh(26/04/2018 2:09 CH)

  Hội nghị trực tuyến triển khai học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(14/03/2018 1:53 CH)

  Trưng bày chuyên đề Không gian Di sản văn hóa xứ Thanh phục vụ “Tuần Văn hóa TP Hội An - TP Thanh...(05/03/2018 2:47 CH)

  Trưng bày “Không gian Di sản văn hóa xứ Thanh”(02/02/2018 8:03 SA)

  Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2018(25/01/2018 9:57 SA)

  Hiện vật tiêu biểu